ขายฝาก

ความหมายของการขายฝาก

ขายฝากคือการซื้อขายทรัพย์สินและให้โอกาสแก่ผู้ขายฝากในการซื้อคืนโดยผู้ขายฝากสัญญาว่าจะมาไถ่ทรัพย์สินคืนและให้ค่าตอบแทนแก่ผู้รับซื้อฝากนั่นเองโดยมีกำหนดระยะเวลาสูงสุดถึง 10 ปีโดยผู้ขายฝากจะไถ่คืนทรัพย์เมื่อใดก็ได้ ไม่ต้องรอครบกำหนดสัญญา

ข้อดีของการขายฝาก

 • วงเงินขายฝากได้สูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของราคาทรัพย์สินซึ่งมากกว่าการจำนอง
 • ระยะเวลาสามารถขยายระยะเวลาไถ่ถอนนานถึง 10 ปี
 • เป็นธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะต้องทำการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน
 • ดอกเบี้ยต่ำกว่าจดจำนอง

พื้นที่รับขายฝาก

เรายินดีรับพิจารณาในทุกเคสทุกจังหวัด เพียงคุณโทรหรือส่งข้อความมาสอบถาม ทางเราพร้อมให้บริการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ทางไลน์ @thaitoploan
 2. ภายใน 2 ชั่วโมงแจ้งผลและวงเงินเบื้องต้น
 3. แจ้งเอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญาและนัดดูหลักทรัพย์ของลูกค้า
 4. มาทำสัญญาจดจำนองหรือขายฝาก ที่กรมที่ดินสาขาตามโฉนดที่ดินลูกค้าและรับเงินที่กรมที่ดิน

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

 1. รูปถ่ายโฉนดที่ดิน หน้า-หลัง
 2. รูปถ่ายของหลักทรัพย์ ในแต่ละมุม
 3. ใบประเมิณหลักทรัพย์จากกรมที่ดิน (ถ้ามี)
 4. ยอดเงินที่ต้องการกู้ (จำนองหรือฝากขาย)

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญาไถ่ถอนที่กรมที่ดิน

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริงของเจ้าของโฉนด (และคู่สมรสถ้ามี)
 3. ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล(ถ้ามี)
 5. ทะเบียนหย่า(ถ้ามี)
 6. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส(ถ้ามี)
 7. ใบอนุญาติปลูกสร้าง (กรณีไม่ใช่บ้านโครงการจัดสรรค์แต่เป็นบ้านปลูกสร้างเอง)
 8. ใบปลอดหนี้ หรือ ใบปลอดภาระค่าสาธารณูประโภค (กระณีเป็นห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม)