จำนอง

ความหมายของการจำนอง

จำนองคือการทำนิติกรรมโดยผู้จำนองนำทรัพย์สิน ตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนองเพื่อเป็นประกันชำระหนี้โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ข้อดีของการจำนอง

 • เป็นธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะต้องทำการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน
 • ค่าใช้จ่ายณสำนักงานที่ดินค่าธรรมเนียมเพียง 1% ของวงเงินจำนองเท่านั้น
 • การจำนองเป็นธุรกรรมที่ผู้จำนองค่อนข้างได้เปรียบเพราะผู้รับจำนองไม่สามารถยึดทรัพย์ได้

พื้นที่รับจำนอง

เรายินดีรับพิจารณาในทุกเคสทุกจังหวัด เพียงคุณโทรหรือส่งข้อความมาสอบถาม ทางเราพร้อมให้บริการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ทางไลน์ @thaitoploan
 2. ภายใน 2 ชั่วโมงแจ้งผลและวงเงินเบื้องต้น
 3. แจ้งเอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญาและนัดดูหลักทรัพย์ของลูกค้า
 4. มาทำสัญญาจดจำนองหรือขายฝาก ที่กรมที่ดินสาขาตามโฉนดที่ดินลูกค้าและรับเงินที่กรมที่ดิน

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

 1. รูปถ่ายโฉนดที่ดิน หน้า-หลัง
 2. รูปถ่ายของหลักทรัพย์ ในแต่ละมุม
 3. ใบประเมิณหลักทรัพย์จากกรมที่ดิน (ถ้ามี)
 4. ยอดเงินที่ต้องการกู้ (จำนองหรือฝากขาย)

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญาไถ่ถอนที่กรมที่ดิน

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริงของเจ้าของโฉนด (และคู่สมรสถ้ามี)
 3. ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล(ถ้ามี)
 5. ทะเบียนหย่า(ถ้ามี)
 6. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส(ถ้ามี)
 7. ใบอนุญาติปลูกสร้าง (กรณีไม่ใช่บ้านโครงการจัดสรรค์แต่เป็นบ้านปลูกสร้างเอง)
 8. ใบปลอดหนี้ หรือ ใบปลอดภาระค่าสาธารณูประโภค (กระณีเป็นห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม)